Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Podzámčok

OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRE KRAJŠÍ PODZÁMČOK

 Občianske združenie

PRE KRAJŠÍ PODZÁMČOK


Názov združenia: Pre krajší Podzámčok - občianske združenie

OZ je dobrovoľné občianske záujmové združenie FO a PO, ktoré sa usilujú o zlepšenie a zvýšenie trvalého štandardu života na dedine so zachovaním jeho špecifika, v oblasti prípravných a podporných
aktivít, duchovného a kultúrneho prostredia, hmotného prostredia, prírodného prostredia a rozvoja pracovných príležitostí.
 

Rada združenia:  MVDr. Ivan Košík (predseda OZ),

                                Tatiana Bullová, 

                               Ing. Zdenka Mojžišová,

                                Ing. Miroslav Hrúzik

                                Ing. Jozef Čarada

Dozorná rada združenia: Ing. Anna Hašková, Anna Babiaková


 Ako sa stať členom ?


Členstvo v OZ - Vypísaním prihlášky za člena OZ Pre Krajší Podzámčok (v prílohe) , zaplatením vstupného poplatku 7,- EUR. Ročne sa platí udržiavací členský poplatok vo výške 3,- EUR na rok


 
Pre získanie členstva je potrebné vyplniť nasledovný formulár
 formular.pdf (131.1 kB) formular.pdf (131.1 kB)

 

 

Predmet občianskeho združenia :

1. Podpora kultúrneho, spoločenského, hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Podzámčoku
2. Vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj turistického ruchu, drobného
podnikania a služieb,
propagácia Podzámčoku a okolia, chránenie životného prostredia
3. Podpora vzdelávania a aktivít detí a mládeže
4. Podpora verejných investícií v oblasti rekonštrukcie a výstavby
objektov, vrátane úpravy ich okolia,
ktoré majú historickú, kultúrnu alebo verejnoprospešnú hodnotu, v
súvislosti s rozvojom služieb
a návštevnosti v regióne
5. Usporadúvanie školení, diskusií, exkurzií, seminárov. Publikačná a
vydavateľská činnosť
6. Spolupráca na vytváraní archivačnej a knižničnej činnosti
7. Podpora a spolupráca v oblasti ochrany práv a právom chránených záujmov
starých a zdravotne,
telesne či sociálne postihnutých občanov
8. Získavanie finančných zdrojov pre realizáciu zámerov a cieľov združenia

Práva a povinnosti členov:

1. Člen OZ má právo:
a) podieľať sa na činnosti OZ
b) dostávať informácie o činnosti OZ a hospodárení, vyjadrovať sa k
činnosti OZ
c) predkladať návrhy na konkrétne projekty a rozvojové zámery, ktoré
sú predmetom činnosti OZ
d) zúčastňovať sa rozhodovacieho procesu pri tvorbe plánov prípravy a
realizácie projektov, zabezpečenia ich financovania
e) právo voliť a byť volený do orgánov združenia

2. Každý člen OZ je povinný:
a) dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy OZ
b) aktívne sa zúčastňovať na činnosti OZ, chrániť jeho poslanie a
dobré meno
c) platiť ročný členský príspevok

 


 
2% pre OZ - Pre krajší Podzámčok za rok 2015
 Vyhlasenie2015_rtf.pdf (145.9 kB) (145.9 kB)

 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať
Predpoveď počasia

Za obsah zodpovedá
webmaster


2001585

Úvodná stránka