Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Podzámčok

Propagácia grantov a podpôr


 

                      


 

Propagácia grantov a podpôr

O B E C   P O D Z Á M Č O K

PROJEKT :

Oprava Dobronivského hradu v Podzámčoku

v rozsahu:- geometrické zameranie kultúrnej pamiatky
- oprava prístupového schodiska k zrúcanine

JE REALIZOVANÁ S FINANČNÝM PRÍSPEVKOM 2.800,- EUR MINISTERSTVA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

TERMÍN REALIZÁCIE: 2012
 


PROJEKT :

OPRAVA A DOPLNENIE MIESTNEHO ROZHLASU V OBCI PODZÁMČOK


JE REALIZOVANÁ S FINANČNÝM PRÍSPEVKOM 1.600,- EUR ÚRADU VYŠŠIEHO ÚZEMNÉHO CELKU BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA

TERMÍN REALIZÁCIE: júl-november 2012
 


PODUJATIE:

FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI V PODZÁMČOKU
NA SVÄTÉHO JÁNA – 16.ROČNÍK


BOLI REALIZOVANÉ S FINANČNÝM PRÍSPEVKOM 700,- EUR ÚRADU VYŠŠIEHO ÚZEMNÉHO CELKU BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

TERMÍN REALIZÁCIE: 26.-27.JÚNA
 
 

                              

„Európsky poľnohospodársky fond

Pre rozvoj vidieka:

Európa investujúca do vidieckych oblastí.“  

 

PROGRAM PRV 2007-2013

Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho

domu v Podzámčoku


 

 


 

 

Modernizácia verejného osvetlenia Podzámčok

Tento projekt bol spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, z Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR.

Konečný prijímateľ: Obec Podzámčok
Výška nenávratného finančného príspevku: 27 848,98 EUR
Termín realizácie prác: Jún/2009 - Júl/2009

 

Celková výška nákladov na realizáciu projektu 982 194,66 Sk 32 602,89 EUR
Nenávratný finančný príspevok 38 978,56 Sk 27 848,98 EU
Vlastné zdroje z rozpočtu obce 143 216,10 Sk 4 753,90 EUR
Spracovanie projektovej žiadosti (v roku 2008) 40 000,- Sk

 

V obci Podzámčok sa vymenilo 70 ks úsporných svietidiel verejného osvetlenia novej LED technológie aj s výložníkmi. V rámci projektu sa vymenili aj rozvodné skrine na verejné osvetlenie.
Strategickým cieľom projektu je zabezpečiť spoľahlivé a predovšetkým úsporné osvetlenie verejných priestorov v Obci Podzámčok. Zabezpečením kvalitného a bezpečného osvetlenia sa znížia platby za spotrebu elektrickej energie – predpoklad až o 50%. Znížia sa náklady na údržbu systému verejného osvetlenia, pretože pôvodné verejné osvetlenie bolo zapojené v roku 1972 v počte 42 kusov svietidiel a postupne sa museli vymieňať celé svietidlá a už sa vo viacerých častiach obce dopĺňali celé osvetľovacie zariadenia.
Nové svietidlá neobsahujú žiadne škodlivé látky ani UV žiarenie. Zároveň nedochádza k žiadnym svetelným emisiám horizontálne, čím sa zlepší kvalita životného prostredia.
Svietidlá spĺňajú všetky európske normy a majú certifikát kvality.
Veríme, že zmodernizované verejné osvetlenie v obci bude slúžiť spoľahlivo a hlavne k spokojnosti všetkých občanov.
 


 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať
Predpoveď počasia

Za obsah zodpovedá
webmaster


2001630

Úvodná stránka